1. Celem działalności Schroniska jest upowszechnianie krajoznastwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczoo-turystycznej.

2. Zadaniem Schroniska jest:
    •  popularyzowanie krajoznastwa i tyrystyki jako aktywnej formy wypoczynku
    •  kształtowanie i rowijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
    •  pomoc w organizacji różnych form wypoczynku
    •  promocja miasta Olsztyn
    •  udzielanie mieszkańcom Olsztyna informacji o sieci schronisk młodzieżowych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 kwiecień 2020 10:30 Super User