UCHWAŁA NR XXXVI/639/l 3
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Akt założycielski i statutw sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie.
Na podstawie art. 5 ust. 5a i 7, art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i N r 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, N r 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, N r 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, N r 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, N r 180, poz. 1280 i N r 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i N r 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, N r 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i N r 219, poz. 1705,
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, N r 127, poz. 857 i N r 148, poz. 991, z 201 l r . Nr 106, poz. 622, N r
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i N r 205, poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 941 i 979) w związku
z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, N r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N r 200, poz. 1688 i N r 214, poz.
1806, z 2003r. N r 162, poz. 1568, z 2004r. N r 102, poz. 1055 i N r 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i N r 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, N r 40, poz. 230 i N r 106, poz. 675 oraz z 201 l r . Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i N r 217, poz.
1281) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

Akt założycielski i statut

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Akt założycielski i statut pdf 3.35 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 kwiecień 2020 10:13 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 kwiecień 2020 10:15 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 kwiecień 2020 10:15 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 kwiecień 2020 10:16 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 kwiecień 2020 10:44 Super User